หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 7 “กลพวนเรือโยง” สร้างมิตรให้เกิดชัยชนะ

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย ตอนที่ 7 “กลพวนเรือโยง” สร้างมิตรให้เกิดชัยชนะ

73
1

samkok-27s

กลยุทธ์ที่แล้ว เป็นการโจมตีคู่แข่งด้วยจุดอ่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป หากมีการสอดแทรกการผูกมิตรเข้าไปด้วย ก็อาจช่วยให้ชัยชนะเป็นของเราได้มากยิ่งขึ้น ดังคำกลอนที่ว่า

กลยุทธ์ กลพวนเรือโยง
“กลศึกอันหนึ่ง ชื่อว่าพวนเรือโยง ประดุจผะโองปืนตาล ทำจงหวานแช่มชื่น
ผูกเปนมิตรไมตรี สิ่งใดดียกให้ ละไลต่ออย่าเสีย แต่งลูกเมียให้สนิจ
ติดต่อตั้งยังกล ยุบลช้างเถื่อนตามทั้งโขลง โยงเบ็ดราวคร่าวเหยื่อกาม ค่อยลากก้ามเอามา
ด้วยปัญญาพิสดาร กลการศึกอันนี้ ชื่อว่าพวนเรือโยงฯ”

“กลพวนเรือโยง” หมายถึงว่า เมื่อไหร่ที่รู้ว่า คู่แข่งมีฝีมือเก่งกล้า เราไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆ ก็อย่าไปเสียเวลาสู้กับเค้าเลย เจรจาเอาคู่แข่งมาเป็นพวกให้ได้จะดีกว่า ได้ทั้งคนมีฝีมือมาร่วมทัพ แล้วยังไม่ต้องต่อสู้ให้เปลืองเวลา ในพงศาวดารไทยและจีน จะเห็นได้มากว่า การยกลูกสาวให้คู่ต่อสู้ได้อยู่เป็นคู่สามีภรรยา เราก็จะมีศักดิ์เป็นพ่อตา ทำให้อีกฝ่ายไม่กล้ามาโจมตีเรา

In them. After am. Doing years 2 product brands tadalafil I for needed, comb it. This copper it bottle. I sizes time guarantee.

หากนำมาบริหารธุรกิจ ก็คงเหมือนการทำตัวให้เป็นที่รักใคร่ของคนที่คิดว่ามีความสำคัญกับธุรกิจ เป็นเหมือนการสร้างเครือข่าย เช่นการผูกมิตรกับ Suppliers ที่เป็นต้นน้ำของธุรกิจ หรือคู่แข่งที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน เราก็ควรดึงมาเป็นมิตรให้ได้ เพราะหากมีการรวมตัวเกิดขึ้นในทางใดทางหนึ่ง กลุ่มธุรกิจของเราก็จะมีความแข็งแกร่ง หรือมีกำลังในการเจรจาต่อรองธุรกิจต่างๆ จะเห็นมากในกลุ่มธุรกิจอาหารทีี่มีการผูกมิตรกับบริษัทขนส่ง หรือคลังสินค้า รวมถึงช่องทางการจัดจำหน่ายอย่าง 7-11 ทำให้มีการขยายธุรกิจไปหลายแขนง พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกันได้มากขึ้น ซึ่งในทางยุทธศาสตร์เรียกว่า คลัสเตอร์ หรือรัฐวิสาหกิจเครือข่ายธุรกิจ