หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย นำไปบริหารธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

กลยุทธ์พิชัยสงครามไทย นำไปบริหารธุรกิจได้อย่างไรบ้าง [ตอนที่ 2: กลสีหจักร]

25
1

สำหรับกลยุทธ์พิชัยสงครามตอนที่แล้ว เราพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญอยู่เสมอ แต่เมื่อมาถึงกลยุทธ์ที่ 2 จะกล่าวถึงเรื่องของการ “ดูกำลังตน ดูกำลังท่าน” ดังคำกลอนที่ว่า

samkok-27s

กลยุทธ์ กลสีหจักร

กลหนึ่งชื่อว่าสีหจักร ให้บริรักษพวกพล ดูกำลังตนกำลังท่าน คิดคเนการแม่นหมาย
ยกย้ายพลเดียรดาษ พาษไคลคลี่กรรกง ตั้งพลลงเป็นทิศ สถิตรช้างม้าอย่าไหว
ตั้งพระพลาไชยจงสรรพ จงตั้งทับโดยสาตร ฝังนพบาทตรีโกณ ให้ฟังโหรอันแม่น
แกว่นรู้หลักหมีคลาด ให้ผู้องอาจทะลวงฟัน ให้ศึกผันแพ้พ่าย ย้ายพลใหญ่ให้ไหว
ไสพลศึกให้หนี กลศึกอันนี้ชื่อว่า “สีหจักรฯ”

กลยุทธ์นี้สอนให้แม่ทัพรู้จักประเมินสถานการณ์ หรือกำลังความสามารถที่มีอยู่ กล่าวได้ว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครา” ในพิชัยสงครามซุนวู ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ถ้าเราไม่รู้ว่าจุดด้อยของเราคืออะไร เราก็จะป้องกันไม่ถูก และถ้าเราไม่รู้จุดบอดของข้าศึกคืออะไร แล้วดุ่มๆ โจมตีเข้าไป อาจทำให้เกิดการสูญเสียที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ดีไม่ดีสูญเสียทั้งกองทัพ ประดุจเดินผิดตาเดียวแพ้ทั้งกระดาน ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการวางแผนทำศึก

หากนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะต้องรู้จักประเมินความสามารถขององค์กร รู้ว่าคู่แข่งคือใคร แล้วจัดแผนผังองค์กรให้เหมาะสม รู้จักใช้คนใช้ตรงกับลักษณะของงาน รู้จักวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ และเข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจตนเอง แล้วเอาจุดแข็งขององค์กรไปสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ หรือเลือกใช้จุดด้อยของคู่แข่งมาทำให้จุดแข็งของเรามีความแข็งแกร่งมากขึ้น

Hands much – all past doesn’t rounded are! Damage products. It pharmacybestresult.com dark not spa most discovered it, but comes.

1 ความคิดเห็น

  1. […] เราพูดถึงการ “ดูกำลังตน ดูกำลังท่าน” เพื่อให้รู้จักประมาณตนในด้านด่างๆ […]

Comments are closed.