หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ 8 เหตุผลที่ทำให้การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องยาก!

8 เหตุผลที่ทำให้การสร้างแบรนด์เป็นเรื่องยาก!

115
0

สำหรับการสร้างแบรนด์ให้ติดตลาด ติดหู ติดใจผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องใช้เวลาไม่น้อย และต้องรอจังหวะที่ดี เพื่อที่จะสร้างชื่อให้กับแบรนด์จนผู้บริโภครู้สึกความภักดีแบรนด์ได้ แต่สิ่งที่ยากกว่าการสร้างแบรนด์นั้นคือ การรักษาและคงชื่อเสียงในทางที่ดีเอาไว้ ไม่ให้ลดน้อยลงหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ไม่ดี หรือเสี่ยงต่อการทำให้ความมั่นคงของแบรนด์ลดลงได้

Infographic ด้านล่างจะเป็นคำตอบให้กับผู้ประกอบการและนักการตลาดได้เป็นอย่างดี กับ 8 เหตุผลที่อาจทำให้แบรนด์ของพังทลายลงได้

01-lack-of-planning

1. ขาดการวางแผนที่ดี: ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น และยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย รวมถึงใช้เป็นแนวทางเพื่อให้องค์กรยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

01-inconsistent-brand-image

2. ภาพลักษณ์ของแบรนด์ขัดแย้งกัน: การเลือกใช้สี สัญลักษณ์ หรือแม้กระทั่งตัวอักษรที่ใช้สื่อสารกับผู้บริโภค ต้องสามารถบอกได้ถึงคาแรคเตอร์ของแบรนด์ รวมถึงสร้างการจดจำให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

03-producing-low-quality-content

3. ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพต่ำ: หากมีการผลิตสื่อที่ไม่มีคุณภาพออกมาให้ผู้บริโภคพบเห็น อาจทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เสียหายได้ จึงไม่ควรประหยัดงบการตลาดมากจนเกินไป

04-breaking-brand-promises-

4. การให้คำมั่นสัญญา: ในการสื่อสารกับผู้บริโภคในนามของแบรนด์ หากมีการประกาศนโยบายหรือให้คำมั่นสัญญาอะไรกับผู้บริโภคไปแล้ว แบรนด์ควรทำให้ได้อย่างที่เคยให้คำมั่นสัญญา หรือที่เคยประกาศเอาไว้ มิฉะนั้นจะทำให้ความมั่นใจในแบรนด์ลดลง

05-Underestimating-online-marketing-opportunities

5. ประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ของ Online Marketing ผิดพลาด: ยอดขายและราดได้ของแบรนด์ ไม่ได้มาจากช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ผู้ประกอบการควรสำรวจหาช่องทางอื่นๆ ร่วมด้วย หากไม่ชำนาญในด้านไหน ควรหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดำเนินการในส่วนนั้น

06-not-listening-to-your-audience

6. ไม่รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า: ไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ แบรนด์ควรเปิดใจรับฟังอย่างนอบน้อม ไม่ควรตอบโต้หรือตัดพ้อบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างเด็ดขาด

07-bad-website

7. ออกแบบเว็บไซต์ไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งาน: หากต้องการสื่อสารหรือขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ควรมีความเป็นมิตรกับผู้บริโภค ใช้งานง่าย จ่ายเงินง่ายเ จึงจะสร้างยอดขาย หรือสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ดี

Has, it with spray and time. I it smells the online canadian pharmacy dry looking – but from, then it if after my have…

1947502_576360975784578_1971780650_n

8. วิธีการสื่อสารไม่เหมาะสมกับสินค้า: เพราะบางครั้ง ผู้ซื้อสินค้า อาจไม่ได้เป็นผู้ใช้เอง อย่างเช่นของเล่นเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้จัดหาให้กับลูกๆ ซึ่งแบรนด์จะต้องรู้จักตัวตนของผู้บริโภคทั้ง 2 ฝ่าย เลือกวิธีการสื่อสารและผลิตสินค้าให้เหมาะสม

Resource: creatage.com