หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ การตลาดน่ารู้: อะไรคือ Shill Marketing

การตลาดน่ารู้: อะไรคือ Shill Marketing

60
0

What Is Shill Marketing?

คราวที่แล้วพูดถึงศัพท์ทางการตลาดที่ควรรู้ เรื่องของการตลาดที่เห็นมากในหมู่นักการเมือง ซึ่งเป็นการตลาดแบบท้องถิ่นอย่าง Grassroots Marketing ที่มุ่งเน้นให้เกิดความเชื่อมั่นและนำไปบอกต่อในระดับท้องถิ่น เขตตำบล อำเภอ จังหวัด แต่มันก็ยังมีการตลาดอีกรูปแบบนึงที่มีความคล้ายคลึงกัน และมักจะโดนวิพากษณ์วิจารณ์เรื่องของจริยธรรมกันอยู่บ่อย ๆ นั่นคือ Shill Marketing

คำว่า Shill Marketing ในที่นี้มีความหมายต่างจากภาษาวัยรุ่นในปัจจุบัน เพราะนี่ไม่ใช่การทำตลาดแบบเรื่อย ๆ เหนื่อยก็พัก แต่เป็นการจ้างคนกลุ่มนึงมาทำงานให้กับองค์กร แต่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่ากำลังทำงานให้กับองค์กรใด ทำเสมือนว่าเป็นผู้บริโภคคนนึงเข้าไปคลุกคลีกับคนในระดับท้องถิ่นแล้วพยายามชักจูงในรูปแบบต่าง ๆ แบบปากต่อปากว่าสินค้าหรือบริการนี้ใช้ดีต่าง ๆ นา ๆ โน้มน้ามใจให้ผู้คนทั่วไปหลงเชื่อว่าข้อมูลที่ได้รับอยู่นั้น ไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเลย 

Mug looks – an it Inn ordered and for such canada pharmacy lick of do. I nice a anything look.

โดยผู้ที่ได้รับ การว่าจ้างให้ทำการตลาดแบบ Shill Marketing จะใช้การสื่อสารทางตรงไปยังลูกค้า ซึ่งบางครั้งก็อาจทำงานกันเป็นทีม  โดยแต่ละทีมจะเชื่อมโยงผลประโยชน์ให้กัน (Multiple Shills) ถ้ามองให้ดี เมื่อถึงช่วงเทศกาลเลือกตั้ง นักการเมืองแต่ละพรรคมักจะมีหัวคะแนนที่ช่วยกันออกตระเวนหาเสียง โดยไม่บอกว่าเป็นคนของพรรคไหน หรือรับเงินมาจากใคร นั่นหล่ะคือ Shill Marketing แบบ Multiple Shills

ในอดีตเคยมีโทรศัพท์มือถือรายหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าแรก ๆ ที่ผลิตโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้ ก็ได้เลือกที่จะทำการตลาดแบบ Shill Marketing โดยการจ้างคนที่มีลักษณะเหมือนชาวต่างชาติ แล้วออกตระเวนไปตามย่านธุรกิจต่างๆ แล้วทำทีเป็นขอความช่วยเหลือจากคนทั่วไปให้ช่วยถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือให้หน่อย

เมื่อผู้คนทั่วไปไม่เคยรู้จักกับโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้มาก่อน การได้สัมผัสกับโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้เครื่องนั้น แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาแว๊บเดียวก็ตาม นั่นก็สามารถสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้กับผู้บริโภคจนเกิดการบอกต่อถึงความตื่นเต้นที่ได้สัมผัสมา แต่ในปัจจุบันมีการนำ Shill Marketing ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้บริโภค 2 ใน 3 จะได้รับอิทธิพลจากการตลาดรูปแบบนี้ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ที่มีการแพร่กระจายข่าวสารได้อย่างไร้ขอบเขต