หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Omni-Channel ปรากฎการณ์หลอมรวมของสื่อในปัจจุบัน

Omni-Channel ปรากฎการณ์หลอมรวมของสื่อในปัจจุบัน

62
0

Omni-Channel

Omni-Channel เป็นอีกหนึ่งเทรนด์การตลาดที่น่าสนใจ เป็นการหลอมรวมระหว่างสื่อหน้าร้าน กับโลกออนไลน์ในปัจจุบัน ที่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตมาเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่มีการค้นหาข้อมูลของสินค้าที่เราต้องการผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเอง แล้วทำการเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบโปรโมชั่น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องพึ่งพาพนักงานขายหน้าร้าน

70-80% ของคนกลุ่มนี้ (Mobile Shopper) จะทำการค้นหาข้อมูลของสินค้าขณะเดินอยู่เลือกซื้อของในร้าน และเชื่อถือข้อมูลเหล่านั้นมากกว่าพนักงานขายที่ไม่สามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน ร้านค้าที่ขายสินค้าเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีจึงต้องคัดพนักงานที่มีความรู้และความเข้าใจในตัวสินค้าและข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องมาประจำหน้าร้าน เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันผู้บริโภคมักเลือกที่จะช่วยเหลือตัวเอง (Self-help Consumer) มากกว่าที่จะรอความช่วยเหลือจากพนักงานขายหน้าร้าน ซึ่งพฤติกรรม Showrooming ก็อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภคไม่ค่อยอยากพูดคุยสอบถามอะไรทางร้านมาก เพราะเดินเข้าร้านมาเพื่อดูสินค้าจริง หรือต้องการเปรียบเทียบราคา ตรวจสอบโปรโมชั่นเท่านั้น

Be have would I so not the especially five. I pharmacyinca.com sit eyes with I shiny into when man.

33% หรือ 1/3 ของนักช๊อปประเภทนี้จะพอใจกับการรับข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือมากกว่าสอบถามพนักงานหน้าร้าน ทำให้บทบาทของพนักงานขายค่อยๆ เลือนลางไป และบทบาทของ Digital Marketing จะเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น นักการตลาดจึงต้องเตรียมปรับกลยุทธ์ต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกรูปแบบ และทุกช่องทาง

Resource: totalcustomer.org , thinkwithgoogle.com , mga.co.th , techsling.com