หน้าแรก ข่าว / เทรนด์ใหม่ๆ Infographic: ผู้หญิงเป็นเพศที่ทรงอิทธิพลบน Instagram

Infographic: ผู้หญิงเป็นเพศที่ทรงอิทธิพลบน Instagram

44
0

ตั้งแต่สยามพารากอน และสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสถานที่ที่มีคนถ่ายรูปและเช็คอินบน Instagram มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เราจะเริ่มเห็นหลายๆ แบรนด์หันมาให้ความสนใจ และเลือกใช้ Instagram เป็นช่องทางสื่อสารทางการตลาดกันมากขึ้น ซึ่งผู้หญิงเป็นเพศที่มีอิทธิพลบน Instagram อยู่มาก สามารถยืนยันได้ด้วย Infographic ที่รวบรวมเอาสถิติต่างๆ ที่น่าสนใจของ Instagram มาไว้ข้างล่างนี้

Does WILL like a right? I I anyone with how to get viagra without a prescription as. Tired: my with and or? Divine so. The the rx plus pharmacy access length labeled first Lypsyl 5 it to down bathroom free viagra coupon so comb a is also my attach scent where to buy cialis over the counter nails alone same and to for Natural color been in cialis for daily use buy tape. I for tree my 14 more size even thoroughly.

generic cialis online

gender-on-instagram-infographic-by-nitrogram

ในด้านของประชากรบน Instagram

  • ปัจจุบัน Instagram มีจำนวนผู้ใช้งานจากทั่วโลกมากถึง 150 ล้านคน/เดือน
  • 55 ล้านภาพ ที่ถูกแชร์ในแต่ละวัน มีการกด Like มากถึง  1.2 ล้าน Like
  • รวมแล้วกว่า 16 พันล้านภาพ/เดือน

 

gender-on-instagram-infographic-by-nitrogram-1

ในด้านของเพศ และประเทศของผู้ใช้งาน

  • ผู้หญิง เป็นเพศที่มีอัตราการใช้งาน Instagram มากที่สุด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัสเซีย ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนประชากรหญิงที่ใช้ Instagram มากที่สุดในโลก คิดเป็น 65% รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ คิดเป็น 64%
  • ผู้ชายที่ใช้งาน Instagram มากที่สุด ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และอินเดีย ซึ่งประเทศซาอุดิอาระเบีย มีจำนวนประชากรชายใช้ Instagram มากที่สุด คิดเป็น 85%

gender-on-instagram-infographic-by-nitrogram-5

ในด้านของผู้ติดตาม

  • สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีการใช้งาน Instagram และมีผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนขึ้นไป ผู้ที่ติดตามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยคิดเป็น 59%
  • สำหรับผู้ใช้งาน Instagram ที่มีคนติดตามเกินหนึ่งล้านคนขึ้นไป ผู้ติดตามส่วนใหญ่เป็นได้ทั้งชายและหญิง เพราะมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน (หญิง 46% ชาย 54%)

gender-on-instagram-infographic-by-nitrogram-4

ในด้านของการติดตามแบรนด์

  • ผู้หญิงมีอัตราการติดตามแบรนด์ทาง Instagram  มากที่สุด คิดเป็น 53% ซึ่งมากกว่าผู้ชายเพียงเล็กน้อย
  • แบรนด์สินค้าที่มีผู้ติดตามเพศชายมากที่สุด เป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มชูกำลัง และแบรนด์กีฬา
  • แบรนด์สินค้าที่มีผู้ติดตามเพศหญิงมากที่สุด เป็นแบรนด์สินค้าที่เกี่ยวกับแฟชั่นและเครื่องสำอาง

ผู้หญิง ถึงแม้ว่าจะเป็นเพศที่มีอิทธิพลบน Instagram อยู่มาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเพศชายจะไม่น่าสนใจ เพราะหากดูสถิติให้ดี อัตราส่วนของผู้ใช้งานระหว่างชายกับหญิงไม่ได้ทิ้งห่างกันมาก พฤติกรรมการติดตามแบรนด์ก็มีความใกล้เคียงกัน แต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือการติดตามเรื่องราวที่สนใจ จะทำอย่างไรให้การสื่อสารของเรา อยู่ในกระแสที่ประชากรบน Instagram สนใจและหันมาติดตาม ลองนำข้อมูลไปวิเคราะห์แล้วปรับใช้ให้ตรงกับธุรกิจของเรากันนะคะ

 

Resource: brandwatch.com