หน้าแรก ความรู้การตลาด กำเนิดการตลาดแบบกองโจร

กำเนิดการตลาดแบบกองโจร

84
0

หลังจากที่ทราบความหมายของคำว่า การตลาดแบบกองโจร “Guerrilla Marketing”

กันไปแล้ว วันนี้มาดูสาเหตุสำคัญของการใช้การตลาดแบบกองโจรกันค่ะ6

กลยุทธ์การตลาดแบบกองโจรนี้เป็นรูปแบบที่มีค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่มีค่าใช้ง่ายเลย

เหมาะกับบริษัทที่มีงบประมาณจำกัด แต่ลักษณะเช่นนี้ต้องยอมแลกกับความคิดสร้างสรรค์ที่ดี

และการทำงานอย่างจริงจังด้วยเช่นกันค่ะ

สาเหตุสำคัญของการใช้การตลาดแบบกองโจร ได้แก่

1.เพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆในการสื่อสารกับผู้บริโภค ให้สามารถเข้าใจ โดนใจ เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น

2.เพื่อมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้บริโภค เมื่อสื่อหลักเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว ดังนั้น สื่อที่สามารถ

สื่อสารแบบโต้ตอบกันได้ (2 ways communication) จะทำให้ผู้บริโภคสามารถบอกความต้องการ

กับเราได้มากขึ้น เช่นเดียวกัน เราก็สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ชัดเจนมากขึ้น

3.เพื่อสร้างการโฆษณาที่เป็นที่ยอมรับสำหรับผู้บริโภค

4.เพื่อสร้างอิทธิพลต่อการตลาดแบบกลุ่มย่อย

5.เพื่อสร้างการบอกต่อ (Viral)

6.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภค

โดยแรกเริ่มของกลยุทธ์นี้จะเหมาะสมกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง แต่ปัจจุบันนี้มีการใช้

ในทุกระดับ โดยใช้หลักความคิดสร้างสรรค์ ใช้แรงกระตุ้นอย่างมีสติปัญญา อีกทั้งใช้หลักการสร้าง

การรู้จักตราอีกด้วย

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here