หน้าแรก ความสำเร็จ ประสบการณ์ กับการออกแบบ สัมพันธ์กันอย่างไร

ประสบการณ์ กับการออกแบบ สัมพันธ์กันอย่างไร

274
0

experience-leaders

“ประสบการณ์มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าความเข้าใจ” ไอเดียดีๆ เพียงอย่างเดียว จึงไม่สามารถทำให้การออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงานให้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมได้ และคุณสมบัติที่เลิศหรู ดูดี ก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นจนมัดใจลูกค้าไว้ได้อย่างยั่งยืน จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของแต่ละบุคคลมาประกอบการออกแบบหรือสร้างสรรค์ผลงานด้วย

และนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายๆ บริษัทจึงลงทุนเรื่องการให้ประสบการณ์แก่พนักงาน เพราะประสบการณ์ของพนักงาน สามารถนำมาช่วยในด้านของการออกแบบประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้ด้วย การให้ความรู้ และสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงานในองค์กร จึงช่วยให้การออกแบบสินค้าหรือบริการนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคที่เรียกว่า “เศรษฐกิจทางประสบการณ์” ซึ่งผู้คนจะเปลี่ยนจากการบริโภคแบบตั้งรับมาเป็นการส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ดังนั้น การสร้างกิจกรรมที่ทำให้เกิดประสบการณ์ในด้านต่างๆ จะช่วยนำมาซึ่งนวัตกรรมใหม่ๆ ได้

แต่ประสบการณ์การที่ดีที่สุด มักจะไม่ได้ถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือ หรือที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท องค์กรจะต้องส่งบุคลากรในหน่วยงานออกไปหาประสบการณ์จากโลกภายนอก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ มาใช้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า และดีอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร

และการปฎิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จคือเป้าหมายสูงสุด ประสบการณ์ของบุคลากรจึงมีส่วนสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจที่สด ใหม่ ไม่ซ้ำใคร ผลักดันให้การออกแบบนั้นประสบความสำเร็จได้มาก และแรงบันดาลใจนั้นจะต้องถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างปราณีต พร้อมๆ กับวางแผนพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดการเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ร่วมกันทั้งผู้คิด และผู้ใช้งาน

ประสบการณ์จะซับซ้อนกว่าสินค้าหรือวัตถุที่อยู่นิ่งๆ เพราะประสบการณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และเวลาอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เราจึงต้องใส่ใจกับการสร้างประสบการณ์ทั้งกับผู้คิดและผู้ใช้งาน และประสบการณ์เหล่านั้นจะพาเราก้าวข้ามสิ่งที่มีอยู่แล้ว ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง ซึ่งองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการคิดเชิงออกแบบนั้น มักจะมีหลักการที่เหมือนๆ กันอยู่ไม่กี่ข้อ นั่นคือ

  • ประสบการณ์ที่จะสำเร็จได้ ต้องมีผู้บริโภคเข้ามามาส่วนร่วมในการวางแผน
  • ประสบการณ์ของลูกค้าที่รู้สึกพิเศษ มีคุณค่า และน่าดึงดูดใจ มักจะมาจากพนักงานที่ทำงานภายในวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างประสบการณ์ให้กับพนักงาน
  • ประสบการณ์ควรได้รับการออกแบบและสร้างด้วยความเอาใจใส่ต่อรายละเอียด

ประสบการณ์ของนักออกแบบ จึงมีผลต่อเนื่องกับการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า เพราะประสบการณ์ในการทำงานอาจไม่เพียงพอกับการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมถึงขาดความเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here