หน้าแรก ความสำเร็จ การสร้างเพื่อคิด หรือพลังแห่งการสร้างต้นแบบ

การสร้างเพื่อคิด หรือพลังแห่งการสร้างต้นแบบ

214
0

design-thinking

องค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งของการคิดเชิงออกแบบ คือการสร้างแม่แบบ (Prototype) เพื่อจำลองแนวความคิดต่างๆ ที่จะนำมาใช้จริง เป็นการพิสูจน์ว่าแนวทางการแก้ปัญหา หรือแนวทางการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คิดค้นมานั้น จะสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพจริง โดยอาศัยหลักการดังนี้

  1. การสร้างแม่แบบในช่วงแรก ควรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และใช้งบประมาณให้น้อย ไม่ต้องลงรายละเอียดมากแต่ใส่ความคิดลงไปเยอะๆ ยิ่งลงทุนความคิดมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้ความคิดดีๆ มากขึ้นเท่านั้น
  2. ควรใช้ความพยายามและการลงทุนกับแม่แบบเท่าที่จำเป็น ไม่ควรใช้เวลานาน โดยให้นึกถึงเป้าหมายของการสร้างแม่แบบนั้นก็คือ การสร้างรูปแบบให้กับความคิด เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย และเพื่อหาแนวทางใหม่ๆ สำหรับแม่แบบรุ่นต่อไป

การสร้างแม่แบบนั้นจะมีทั้งการสร้างแม่แบบที่จับต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ ซึ่งมีวิธีการสร้างแม่แบบอยู่หลายวิธี เช่นการทำตัวอย่างจำลอง (Mock-up) การเล่าเรื่องโดยคำพูด และใช้รูปภาพประกอบ (Story board) เพื่ออธิบายภาวะ หรือสร้างสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หรือแม้แต่การสวมบทบาทกลุ่มเป้าหมาย (Role-playing) เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน และเข้าใจตรงกันได้ง่ายยิ่งขึ้นได้ ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับการคิดเชิงออกแบบ เป็นการเปลี่ยนให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ทำให้ถ่ายทอดไอเดียหรือแนวความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here