Instagram และ Snapchat ปิดให้บริการแทรกภาพ GIF ชั่วคราว หลังจากพบว่า Giphy แพลตฟอร์มรวมรูป GIF ที่เชื่อมต่ออยู่กับแพลตฟอร์มของตนเองนั้น มีภาพที่แสดงถึงการเหยียดสีผิวอยู่ โดยสามารถค้นหาได้ง่ายด้วยการใส่คีย์เวิดร์ดของคำนั้นลงไปตรง ๆ 

ซึ่ง Instagram และ Snapchat ได้ให้เหตุผลของการระงับการเชื่อมต่อกับ Giphy ไว้ใกล้เคียงกัน นั่นก็คือไม่ต้องการให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการล้อเลียนหรือเหยียดสีผิวเกิดขึ้น จึงได้ตัดสินใจระงับการเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มเอาไว้ก่อน โดยทาง Giphy ก็ได้เร่งหาบั๊คที่ทำให้ภาพเหล่านั้นปรากฎอยู่บนแพลตฟอร์มของตน และปัญหานี้ก็ได้ถูกดำเนินการแก้ไขไปแล้วบางส่วน ซึ่งเบื้องงต้นก็”ด้ลบภาพเหล่านั้นออกไปจากระบบเรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถกลับมาให้บริการได้เช่นเดิม

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!