35677968924_0ca953c1ca_k-Copy

KFC ในประเทศจีน กลายเป็นร้านค้าต้นแบบที่มีการจ่ายเงินผ่านวิธีการจดจำใบหน้า (Face-Recognition) แทนการจ่ายเงินสด ซึ่งระบบนี้เป็นการหักเงินในบัญชี หลังจากที่มีการยืนยันใบหน้าเมื่อสั่งอาหารเสร็จ

โดยในประเทศจีนมีการเตรียมที่จะนำระบบจดจำใบหน้าเข้ามาใช้กับระบบสาธารณูปโภคในประเทศ ซึ่งมีข่าวแว่วว่า ปีนี้ทางสายการบิน China Southern Airlines ก็เตรียมที่จะนำระบบจดจำใบหน้ามาใช้แทนการแสดงตัวก่อนขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกของโลกด้วย

acustomertri

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!