michigan-medical-toyota-640x0

จากสถิติพบว่า มีผู้สูงอายุขับรถเองตำลำพังมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งผู้สูงอายุมักมีโรคประจำตัว ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ เช่น โรคหัวใจ โหรดหลอดเลือด เป็นต้น ด้วยปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ ทำให้ Toyota ลุกขึ้นมาพัฒนาระบบการวัดคลื่นหัวใจในรถ เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะขับรถของผู้ที่มีโรคประจำตัวได้

เพราะปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และคนกลุ่มนี้ก็มักจะมีโรคประจำตัวที่อาจทำให้เกิดอาการช็อค หรือหัวใจวายเฉียบพลันขณะขับรถได้ ซึ่งมันคงจะดีไม่น้อย ถ้าในรถยนต์สามารถที่จะบอกอัตราการเต้นของหัวใจผู้ขับขี่ได้ เพราะมันจะทำให้ผู้ขับรู้สามารถประเมินความสามารถในการขับรถของตนเองได้ และหากเกิดอาการกำเริบขณะขับรถ ก็จะสามารถหยุดรถได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

โดยการพัฒนาระบบตรวจวัดคลื่นหัวใจในรถนี้ ทาง Toyota ได้ตั้งทีมพิเศษขึ้นมาโดยเฉพาะที่ Collaborative Safety Research Center เมืองมิชิแกน โดยได้รับความร่วมมือจาก Kayvan Najarian ผู้อำนวยการ Michigan Center for Integrative Research ด้านผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่งการวัดคลื่นหัวใจในรถนั้น จะเป็นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ฝังลงไปในรถยนต์ เพื่อคอยตรวจจับและวิเคราะห์โอกาสการเกิดโรคกำเริบของผู้ขับขี่ แต่จำมีความแม่นยำแค่ไหน ตอนนี้ทาง Toyota ก็กำลังทำการทดสอบเพื่อความแม่นยำอยู่ โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในรถยนต์เพื่อเก็บข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้ขับขี่ไว้สำหรับประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด

มันคงจะดีไม่น้อยนะคะ ถ้าระบบนี้จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาล เพื่อวิเคราะห์และรับมือกับผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบขณะขับรถ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!