_96319736_gettyimages-531739976

หลังจากที่มีข่าวแว่วมาว่า ต่อไปการขอ VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียด้วย ตอนนี้เป็นที่ยืนยันแล้ว หลังจากที่ Trump อนุมัติเงื่อนไขนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว

ซึ่งผู้ขอ VISA จะต้องทำการกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบัญชีผู้ใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของตนเองย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งสำหรับบางคนอาจจะต้องทำการตอบแบบสอบถามเพิ่มเติมด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์ เบอร์โทร หรือแม้แต่วีรกรรมของเราย้อนหลังไป 15 ปี เลยทีเดียว แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะต้องแจ้งข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมด จะมีแค่เฉพาะบางคนเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่มองว่าเป็นบุคคลต้องสงสัย เพื่อความปลอดภัยนั่นเอง ซึ่งถ้าใครไม่กรอกข้อมูลเหล่านี้ก็อาจจะถูกปฎิเสธการขอวีซ่าเข้าประเทศได้

_96315720_form1

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!