Sunroof_image_4.width-1000

Google Project Sunroof โครงการใหม่จาก Google เป็นโครงการที่จะช่วยบอกว่า บ้านเรือนแต่ละบ้านในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับแสงแดดจากดวงอาทิตย์มากน้อยแค่ไหน สภาวะแวดล้อมของบ้านเหมาะที่จะติดแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้สำหรับใช้งานหรือไม่

โครงการ Google Project Sunroof เป็นแผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟที่มีการรวบรวมและเก็บข้อมูลจาก 50 รัฐทั่วทั้งอเมริกา เพื่อบอกข้อมูลว่า บ้านเรือนกว่า 60 ล้านหลังนั้นเหมาะกับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือไม่ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กว่า 80% ของหลังคาบ้านหรืออาคารทั้งหมด มีพื้นที่เหมาะสมที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

Sunroof_image_3.width-1000-796x458

จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เมืองที่เหมาะกับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์มากสุดเป็นอันดับ 1 คือเมือง Houston ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ถ้าหากมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ ในแต่ละปีจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 18,940 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) เลยทีเดียว

Sunroof_image_2.width-791

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!