แคมเปญรณรงค์ให้คนเลิกเหยียดสีผิว โดยใช้น้ำอัดลมหลากสีที่มีรสชาติเหมือนกันมาเป็นตัวแทน

Leave a Reply

 

 

 

Back to top