ogp

Line เพิ่มฟีเจอร์ @mention ถึงเพื่อนที่ต้องการในไลน์กลุ่มได้แล้ว ซึ่งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่นิยมคุยกันในกลุ่มแชท ที่จากเดิมเราไม่สามารถระบุได้ว่าเราต้องการพูดกับใคร หรือพูดถึงใครในไลน์กลุ่ม ทำให้การสนทนาในไลน์กลุ่มนั้นดูยุ่งยากเวลาที่มีข้อความเข้ามามาก ๆ Never จึงได้เพิ่มฟีเจอร์ @mention ขึ้นมาในไลน์กลุ่ม เพื่อให้การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

วิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลย แค่พิมพ์ @ ตามด้วยชื่อไลน์ของเพื่อน ซึ่งจะมี Autocomplete ช่วยให้เราเลือกชื่อไลน์ของเพื่อนได้เลยด้วย จากนั้นเพื่อนที่ได้รับการ mention ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมา (เพื่อนคนนั้นจะต้องเปิดเสียงแจ้งเตือนของกลุ่มไว้ด้วย) ซึ่งข้อความที่มีคน mention หาเรานั้นจะมีสีข้ะความที่แตกต่างกัน

 

cbd8381f-s

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!