q-100

Facebook เตรียมเริ่มทดสอบระบบการจัดการข่าวปลอมในประเทศเยอรมนีในสัปดาห์หน้าแล้ว ซึ่งนอกจาก Facebook จะเปิดให้ผู้ใช้งานช่วยกันรายงานว่าข่าวไหนเป็นข่าวปลอมได้แล้ว เมื่อข่าวนั้นถูกรายงาน ระบบจะทำการส่งไปให้ระบบตรวจสอบภายนอกว่าเป็นข่าวปลอมจริงหรือไม่ หากเป็นข่าวปลอมจริง จะมีการปักธงเอาไว้เตือนผู้ใช้งาน Facebook ว่านี่คือข่าวปลอม เพื่อให้ผู้ใช้ได้คิดก่อนแชร์ข่าวนั้น ๆ ด้วย แต่ยังไม่มีรายานระบุว่าจะเปิดให้ใช้งานทั่วโลกเมื่อไหร่ คงต้องติดตามข่าวกันต่อไป

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!