จากผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่า การเล่น Pokemon GO ช่วยส่งผลให้ผู้เล่นมีอายุยืนยาวได้จริง เพราะสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดิน หรือกิจกรรมทางกายได้

โดยการวิจัยดังกล่าว เป็นการรวบรวมเอาข้อมูลจากสายรัดข้อมือ Microsoft Band กว่า 32,000 คน พร้อมกับประวัติการค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าใครเล่น Pokemon GO บ้าง และเล่นบ่อยแค่ไหน โดยอาศัยข้อมูลการค้นหาที่เกี่ยวกับเกม Pokemon GO แล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลบนสายรัดข้อมือ โดยสรุปข้อมูลได้ว่า

ผู้เล่น Pokemon GO เป็นประจำ จะมีพฤติกรรมการเดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่ 26% หรือนับเป็นก้าวได้ประมาณ 1,473 ก้าวต่อวัน ซึ่งถ้ามีการเดินต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 1,000 ก้าวต่อวัน หรือคิดเป็น 18% ของจำนวนก้าวเดินที่เพิ่มขึ้น จะช่วยให้อายุขัยของผู้เล่น Pokemon GO ยืนยาวขึ้นถึง 41 วัน

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!