screen-shot-2016-12-23-at-8-51-14-am

KFC ในประเทศจีน เปิดสาขาใหม่ร่วมกับ Baidu เพื่อทดลองใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยในการจดจำและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า โดยการจดจำใบหน้าลูกค้าที่เข้ามาซื้ออาหาร พร้อมกับเก็บข้อมูลส่วนตัวเช่น เพศและวัย รวมถึงอารมณ์และความชอบของลูกค้าด้วย การมาใช้บริการของลูกค้าแต่ละครั้ง มีการสั่งอาหารเมนูอะไรบ้าง เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ว่าลูกค้าน่าจะสั่งอะไรในครั้งต่อไป ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ KFC เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยอาศัยข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้

Resource

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!