68a2e665b0aab5582b776967d9ee71a2

Koleston ผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผม ทำป้ายโฆษณากลางที่สื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนสีผมอย่างธรรมชาติได้อย่างสร้างสรรค์ เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาสร้างบรรยากาศจนกลายเป็น Gimmick ได้อย่างน่าสนใจ

ป้ายโฆษณาชิ้นนี้ถือเป็นการโฆษณาแบบ ambient ที่สร้างรรยากาศรอบ ๆ ตัวให้รู้สึกคล้อยตาม โดยการเจาะป้ายในส่วนที่เป็นเส้นผมออก เมื่อเวลาที่เรามองไปที่ป้ายโฆษณาในช่วงเวลาที่ต่างกัน เราก็จะเห็นสีผมที่แตกต่างกันไปด้วย

Resource: geauxcreative

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!