Screen Shot 2557-12-14 at 10.02.17 PM

“Touchable Yearbook” เป็นแคมเปญโฆษณาที่หยิบเอาเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับมิตรภาพของเด็กๆ ผู้พิการทางสายตา ที่ถึงแม้จะไม่เคยได้เห็นหน้าตากันอย่างแท้จริง แต่พวกเค้าก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึงความเป็นเพื่อนของกันและกัน รวมถึงมิตรภาพดีๆ ผ่าน 3D PrintingScreen Shot 2014-12-15 at 9.16.33 AM

หนังสือรุ่นที่เปรียบเสมือนความทรงจำของเด็กๆ ทำให้บริษัท 3D Tek ผู้ผลิต 3D Printing ในประเทศเกาหลีร่วมมือกันกับเอเจนซี่รายหนึ่ง จัดทำ ‘Touchable Yearbook’ ซึ่งเป็นหนังสือรุ่นแบบ 3D เพื่อให้เด็กๆ ที่ไม่สามารถมองเห็นได้นั้นสัมผัสได้ถึงหน้าตาของเพื่อนๆ ผ่าน 3D Printing ที่จะเป็นใบหน้าจำลองของเพื่อนๆ พร้อมระบุชื่อของแต่ละคนเป็นอักษรเบล

Screen Shot 2557-12-14 at 10.02.22 PM

Screen Shot 2014-12-15 at 9.17.52 AM

Resource: b3dgeable.com

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!