alltwitter-b2b-marketing

ใกล้จะหมดปี 2014 เข้าไปทุกทีแล้ว นักการตลาดหลายคนจะเริ่มทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในด้านต่างๆ เพื่อสรุปผลและหาแนวทางเพื่อนำไปวางแผนการตลาดในอนาคตต่อไป อะไรที่กำลังจะตกเทรนด์ และเทรนด์ด้านไหนที่กำลังจะเข้ามามีผลกับธุรกิจเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการใช้สื่อ Social Media ในกลุ่มธุรกิจแบบ B2B (Business to Business) เพราะนอกจากจะต้องเลือกช่องทางการสื่อสารให้ถูกต้องแล้ว ยังต้องคอยหาไอเดียใหม่ๆ ที่จะช่วยผลักดันเรื่องของการทำ Content Marketing เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการใช้สื่ออย่าง Social Media ด้วย

ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกสรุปออกมาเป็น Infographic ให้เราเห็นถึงประเด็นหลักๆ ที่น่าสนใจและควรติดตามในปี 2015 ไว้แล้ว ลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าติดตามกันบ้าง

b2b-content-marketing-trends

Resource: mediabistro.com

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT

error: No Copy!