หลังจากที่ Google ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบของโลโก้แบรนด์อีกครั้ง หลายคนสงสัยว่า มันต่างกันอย่างไร เพราะหลายคนก็ยังมองไม่เห็นถึงความแตกต่าง

แบบเก่า
google-old-2

แบบใหม่
google-new-logo

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 จุด นั่นคือเปลี่ยนที่ตัว “g” และ “l” แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร แต่เป็นแค่การเคลื่อนย้ายตำแหน่งเพียงเล็กน้อย ลองไปดูภาพเปรียบเทียบด้านล่างกันค่ะ

google logo

สำหรับตราสินค้า แต่ละคน แต่ละธุรกิจอาจให้ความสำคัญและคำจำกัดความไม่เหมือนกัน ซึ่งฟิลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler : 1984,1991) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า ตราสินค้า (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name), คำ (Term), สัญลักษณ์ (Symbol), การออกแบบ (Design) ที่จะบอกว่าสินค้าหรือบริการหนึ่งๆเป็นของใครและมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร

นั่นหมายถึงการมองถึงอนาคตอีกหลายปีข้างหน้า เทรนด์ที่กำลังจะมา และกำลังจะจางหายไป รูปแบบ คุณลักษณะที่ทำให้เกิดการจดจำ ความถูกต้องของตำแหน่งและการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ มีผลกับการรับรู้และจดจำของผู้บริโภคทั้งสิ้น
โลโก้แบรนด์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคจะได้สัมผัสก่อนสินค้าหรือบริการ การออกแบบโลโก้แบรนด์ จึงต้องคำนึงถึงคุณลักษณะที่เหมาะสมทั้ง 4 ประการ นั่นคือ

  • Attribute : รูปร่างหน้าตา ลักษณะภายนอกที่จะทำให้เกิดการจดจำของผู้พบเห็น
  • Benefit : ประโยชน์ที่ได้รับ
  • Value : ทำให้เกิดความรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้สินค้า
  • Personality : บุคลิกภาพของสินค้าหรือบริการ

ลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน Google มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้อย่างไรบ้าง

Evolution Logo google

Resource: businessinsider.com , instantshift.com

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT