samkok-27s

คราวที่แล้ว เราพูดถึงกลยุทธ์การโจมตีคู่แข่งที่ขาดความรอบคอบ หากคู่แข่งขาดความรอบคอบ ก็อาจโดนโจมตีด้วยกลยุทธ์ “กลม้ากินสวน” ก็อาจทำให้สูญเสียมากยิ่งขึ้น ดังคำกลอนที่ว่า

กลยุทธ์ กลม้ากินสวน
“กลหนึ่งชื่อว่าม้ากินสวน ให้หาผู้ควนหารห้าว  ลาดเอาเย่าเอาเรือน บ้านถิ่นเถื่อนอยู่ใกล้
จับกุมได้เอามา นานาเลศเทศกาล  ปันพนักงานจงขาด ปรนไปลาดเนืองเนือง
ให้ศึกเคืองใจแค้น แม้นจะอยู่บมีสุข  บุกขับกับทุกเดือน เตือนใจตื่นไปมา
กลขับปลาให้ห้อม ด้อมดักสักสุ่มเอา  ให้ศึกเหงาใจถอย ค่อยเก็บนอกเข้ามา
ให้ระอาใจอ่อน ผ่อนผู้คนให้หนี  กลอนกล่าวกลศึกนี้ ชื่อว่าม้ากินสวนฯ”

คำว่า “ม้ากินสวน” คือให้ค่อยๆ เล็ม ค่อยๆ กินหญ้าทีละเล็ก ทีละน้อย แต่ก็กินจนหมด แต่กว่าจะรู้ตัว หญ้าก็หมดแล้ว เป็นกลยุทธ์ที่ใช้มากในสงครามโลกครั้งที่1 คือสงครามสนามเพาะ ที่จะค่อยๆ ยึดพื้นที่ไปทีละนิด แล้วขุดสนามเพาะไว้ให้ทหารประจำการ ลงไปซ่อนตัว เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันในการโจมตีข้าศึกที่เข้ามาได้  แต่สงครามนี้เป็นสงครามกินยาว เพราะทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ขุดสนามเพาะไว้เฝ้าระวังซึ่งกันและกัน

ในทางธุรกิจ คือการบุกตลาดที่คู่แข่งอ่อนแอ หรือคู่แข่งไม่สนใจนั่นเอง เช่นคู่แข่งกำลังมุ่งหน้าบุกตลาดทางใต้ ขาดการดูแลตลาดทางเหนือ เราก็จะบุกตลาดไปทางเหนือ แล้วทำโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อครองใจผู้บริโภคเอาไว้ กว่าคู่แข่งจะบุกมาถึงเมืองเหนือ ก็เป็นเรื่องยากที่จะแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปได้ เป็นการยึดพื้นที่ทีละส่วนแบบเงียบๆ แต่ในที่สุดก็บุกตลาดครอบคลุมทั่วประเทศอยู่ดี

 

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT