สี เป็นรูปแบบของการสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากข้อความ ตัวอักษร หรือการพูด แต่สี สามารถสื่อสารให้รู้สึกได้ถึงอารมณ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และภายใต้สีที่แตกต่างกัน สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศ หรือว่าอายุ ซึ่งจากผลวิจัยบอกว่า สีมีอิทธิพลทางกายภาพอย่างเช่น ฮอร์โมนที่ควบคุมอารมณ์ของเรา การประยุกต์ใช้สีที่เหมาะสม จะช่วยสร้างอุทธรณ์ในด้านต่างๆ ให้กับลูกค้าได้ การเลือกสีของตราสินค้า จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างแบรนด์ด้วยเช่นกันguide-to-color-emotions

แล้วเราจะประยุกต์ใช้สีอย่างไรในด้านของการตลาด ซึ่งจากการศึกษาพบว่า

  • สี สามารถเพิ่มการรับรู้ได้ถึง 80%
  • สี สามารถเพิ่มความเข้าใจได้ถึง 73
  • สี สามารถช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ถึง 85%

infographics ด้านล่างจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้กับนักการตลาดได้เข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น  สามารถใช้เป็นไกด์ ในการสร้างแบรนด์ สร้างตัวตน ตลอดจนช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี

how-colors-affect-purchases

Resource: pamorama.net 

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT