ความสำเร็จ — 26 April 2014

samkok-27s

ในสมัยโบราณ เราใช้กลยุทธ์พิชัยสงครามในการรบ แต่ถ้าเป็นการบริหารธุรกิจล่ะ เราสามารถที่จะเอากลยุทธ์พิชัยสงครามมาใช้ในการบริหารธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหน? นี่ไม่ใช่คำถามชวนคิด แต่เป็นคำถามเพื่อเปิดใจเรียนรู้ว่า กลยุทธ์พิชัยสงคราม ที่ทำให้เรามีชัยชนะในการรบ เมื่อเปรียบเทียบกับกลยุทธ์การบริหารธุรกิจในปัจจุบัน เราจะเปรียบเทียบและนำไปใช้ได้อย่างไรบ้าง

กลยุทธ์ที่ 1 กลฤทธี

กลอันหนึ่ง… ชื่อว่าฤทธีนั้น
ชั้นทะนงองอาจ… ผกผาดกล่าวเริงแรง
สำแดงแก่ข้าแกล้วหาญ… ชวนทำการสอนศาสตร์
อาจเอาบ้านเอาเมือง… ชำนาญเนืองณรงค์
ยงใจผู้ใจคน… อาสาเจ้าตนทุกค่ำเช้า
จงหมั่นเฝ้าอย่าครา… พักตราชื่นเทียมจันทร์
ทำโดยธรรมจงภักดิ์… บันเทิงศักดิ์จงสูง
จูงพระยศยิ่งหล้า… กลอันศึกนี้ว่า “กลชื่อฤทธี”

กลยุทธ์นี้บอกให้เรามีวินัยในการฝึกซ้อมตนเอง ให้มีความพร้อมในการทำศึกสงครามที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ตลอดเวลา เละเมื่อถึงสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน แม่ทัพก็จะแสดง “ฤทธิ์” ของการเป็นแม่ทัพที่ดี ร่วมตายไปกับกองทัพ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจนฝ่าฟันเอาชนะข้าศึกได้

หากนำกลยุทธ์ กลฤทธี มาใช้ในการบริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการ จะต้องฝึกฝนคนในองค์กรให้มีความรู้เพียงพอกับการแข่งขันในท้องตลาดอยู่เสมอ และไม่ควรฝึกให้เก่งแค่คนเดียว แต่ต้องฝึกให้เก่งกันอย่างเท่าเทียมกันทุกคน แต่ไม่จำเป็นต้องเก่งในด้านเดียวกันหมด ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ จะต้องมองให้ออกว่า ลูกน้องคนใดที่เหมาะสมที่จะเรียนรู้ด้านใดเพิ่มเติม แล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถอย่างทัดเทีมกัน

ข้อมูลอ้างอิงจาก: ตำราพิชัยสงครามของซุนวู หนังสืออนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ นายเส็ง สุโกศล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2510

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT