Content Marketing หมายถึง หมายถึงการสร้างเนื้อหาให้น่าสนใจและเกิดการติดตาม แต่การทำเนื้อหาให้น่าสนใจนั้นจะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจในสิ่งที่ต้องการจะสื่อได้ด้วยวิธีการและรูปแบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบของเนื้อหาเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายให้ได้ครบถ้วน เพราะเนื้อหาต่างๆ สามารถดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและช่องทางที่ถูกนำไปใช้งาน

Econsultancy ก็ได้มีการจัดทำแผนผังที่เกี่ยวกับรูปแบบของเนื้อหา และการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ และยังมีการแนะนำเกี่ยวกับหลักการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จอีกด้วย ลองไปดูกันค่ะ

คลิกที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

เคล็ดลับการทำ Content Marketing ให้ประสบความสำเร็จ

กำหนดแผนกลยุทธ์ของเนื้อหาให้ชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารด้วยเป็นใคร อายุเท่าไหร่ เพศ เป็นต้น

ระบุรูปแบบของเนื้อหา เช่น ข้อความ ภาพ วีดีโอเป็นต้น เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กำหนดประเภทของเนื้อหาว่า จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไร ซึ่งบางครั้งก็ต้องคำนึงถึงรูปแบบของเนื้อหาที่ต้องการนำมาใช้ด้วย

กำหนดช่องทางที่จะเผยแพร่เนื้อหานั้นๆ เช่นบนเว็บไซต์ไหนบ้างเป็นต้น

กำหนดรูปแบบของการวัดผลให้ชัดเจน

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน อย่างเช่นต้องการให้เนื้อหาเข้าถึงคนจำนวนเท่าไหร่ หรือต้องการให้รองรับโปรโมชั่นในช่วงนั้นเป็นต้น

ใส่ความอารมณ์ความรู้สึกให้กับเนื้อหาเหล่านั้นลงไป เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแชร์ เช่นความซึ้ง ความสนุกของเนื้อหา

สุดท้ายคืออย่าลืมตรวจเช็คดูว่า แนวทางที่ได้กำหนดไว้นั้นเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ลืมทำขั้นตอนไหนไปบ้างหรือเปล่า

Resource: econsultancy.com

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT