real-time-marketing

เมื่อ Social Media เข้ามามีบทบาทกับการตลาดจนกลายเป็นช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารกับผู้บริโภคของหลายๆ ธุรกิจ การโหนกระแสที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลานั้นๆ มักเป็นสิ่งที่ถูกกระทำโดยการตัดสินใจแบบทันทีทันใด เพราะมักจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือแผนการตลาดที่วางไว้ หากตัดสินใจได้ถูกทาง อาจได้ผลตอบรับกลับมาอย่างมหาศาล แต่ถ้าตัดสินใจผิดพลาด อาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างประเมินค่าไม่ได้เช่นกัน

ปัจจุบันเริ่มมีหลายๆ แบรนด์ หลายๆ ธุรกิจให้ความสำคัญกับการทำการตลาดแบบ Real-Time Marketing กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่อาจจะครอบคลุมรายละเอียดไม่เท่ากัน ซึ่งการตลาดแบบ Real-Time คือการตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามผลตอบรับและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงแผนการตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาของการสื่อสาร โปรโมชั่นที่ต้องการเป็นต้น

ซึ่งการติดตามผลการตอบรับตลอดเวลา จำเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับช่องทางที่เราใช้สื่อสารกับผู้บริโภคด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้ Google Analytics เพื่อติดตามดูสถิติต่างๆ ของผู้บริโภคที่มีการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าใหม่ มีการเข้าชมบ่อยแค่ไหน เข้ามาแล้วกดเข้าไปดูข้อมูลอะไรบ้างเป็นต้น

2-GoogleAnalytics

รวมถึงการใช้เครื่องมือประเภท Social Monitoring ที่ปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในด้านของการบริหารจัดการเนื้อหาบนช่องทางต่างๆ และผลตอบรับในแต่ละช่องทาง เพื่อวิเคราะห์ถึงอัตราการเข้าถึงของเนื้อหา หรือกระแสที่กำลังเป็นที่นิยมของแต่ละช่องทางเป็นต้น

Monitoring-dashboard

สิ่งสำคัญของการทำ Real-Time Marketing จึงไม่ใช่แค่การโหนกระแสไปตามยถากรรม แต่มันรวมถึงการโหนกระแสไปพร้อมๆ กับการติดตามผลในด้านต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนการสื่อสารให้สามารถสามารถตอบรับผู้บริโภคได้อย่างประทับใจ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งการสื่อสารที่ทันท่วงที ก็ถือเป็นการตลาดแบบ Real-Time อย่างนึงเช่นกัน

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT