ปัจจุบัน Facebook เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และช่วยสร้างธุรกิจที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะนอกจากจะเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงคนได้ทั่วโลกแล้ว ยังเป็นพื้นที่ในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงไม่แปลกที่แบรนด์ต่างๆ จะให้ความสนใจกับการเติบโตของจำนวนประชากรบน Facebook เพราะนั่นคือข้อมูลสำคัญที่จะนำไปคิดต่อยอดทางการตลาดได้เป็นอย่างดี

และเมื่อดูจากข้อมูลจาก Zocial Rank จะพบว่าต้นปี 2014 ที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

  • ประชากรบน Facebook มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 3% ซึ่งตอนนี้มีจำนวนผู้ใช้งานประมาณ 1,191 ล้านคนจากทั่วโลก
  • ประเทศไทยมีผู้ใช้งาน Facebook มากเป็นอันดับ 3 ของโลก ผู้ใช้งานอยู่ประมาณ 26 ล้านคน
  • ประชากร Facebook ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ประมาณ 14.4 ล้านคน รองลงมาเป็น เชียงใหม่ ประมาณ 860,000 คน และชลบุรี ประมาณ 500,000 คน
  • เป็นประชากรที่ยังคงมีการเข้าใช้งานอยู่ 85.63% และอีก 14.37% เป็นประชากรที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน
  • ช่วงเวลาที่มีการปฏิสัมพันธ์ (Like , Comment, Share) มากที่สุดคือช่วงเวลาประมาณ 14.00 น.
  • ช่วงเวลาประมาณ 10:00 น. ผู้คนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับรถยนต์มากที่สุด
  • ช่วงเวลาประมาณ 22:00 น. ผู้คนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการเมืองมากที่สุด
  • ช่วงเวลาประมาณ 23:00 น. ผู้คนจะให้ความสนใจเกี่ยวกับสื่อทั่วไปมากที่สุด

infographic-thailand-facebook-stat-info

Resource: blog.zocialinc.com

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT