บริษัทมายด์แชร์ ประเทศไทย มีเดียเอเยนซี่ เผยถึงแนวโน้มของผู้บริโภคชาวไทยในปี 2557 โดยศึกษาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งมีแนวโน้มว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 5 ประกาาร

Behaviours user thai

1. สรรหาสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม สินค้าหรือบริการต่างๆ จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจ เพราะปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาทำให้ชีวิตประจำวันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนทำให้ชีวิตประจำวันโหยหาแต่สิ่งที่ตอบสนองความต้องการได้มากที่สุด ฉีกกรอบชีวิตที่เรียบง่าย กลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัว

Behaviours thai User

2. การแสดงพลังผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการเริ่มตื่นตัวในสังคมไทย คนที่มีความเชื่อหรือความสนใจเหมือนกัน มีทัศนคติใกล้เคียงกันจะรวมตัวกันแสดงพลังผ่านสัญลักษณ์ที่กำหนด ยกตัวอย่างการคัดค้าน พรบ นิรโทษกรรม ที่ใครๆ ต่างก็พร้อมใจกันเปลี่ยนภาพโปร์ไฟล์บนเฟซบุ๊คและสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงถึงความคิดเห็นที่ตนมี ทำให้เกิดพลังในการต่อต้านหรือส่งเสริมสิ่งต่างๆ ได้มากมาย สินค้าและบริการต่างๆ จะต้องเข้าถึงเจตนาและความคิดของผู้บริโภคพร้อมกับเชื่อมโยงให้แบรนด์ไม่ขัดแย้งต่อความรู้สึกของผู้บริโภค

banner_digital_media

3. รูปแบบการรับรู้ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ซึ่งผลวิจัยจากยูเนสโก้พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมการอ่านหนังสือลดลงเรื่อยๆ ในปี 2555 คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ย 8 บรรทัดต่อปี และลดลงเหลือ 4 บรรทัดต่อปี ในปีถัดมา ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการอ่านหนังสือลดลง แต่มีจำนวนการอ่านข้อมูลประเภทรูปภาพ อินโฟกราฟิก รวมถึงดูวิดีโอคลิปมากขึ้น และยังมีการใช้สติ๊กเกอร์ไลน์แทนการสื่อสารด้วยคำพูด ทำให้แบรนด์ต้องปรับตัวรูปแบบของการสื่อสาร ให้กระชับ และเข้าใจง่าย ในรูปแบบที่ผู้บริโภคนิยม

1350462395

4. ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็วและตรงประเด็น เพราะเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าขึ้นมาก ทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความอดทนของคนเราน้อยลง การรอคอยจึงน้อยลงตามไปด้วย บวกกับจำนวนของผู้ใช้สมาร์ทโฟน แท็ปเล็ตเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างสะดวก รวดเร็ว แบรนด์จึงต้องรู้สึกสื่อสารให้ตรงประเด็น พร้อมกับเลือกช่วงเวลาให้เหมาะสมในทุกๆ ด้าน

CONTENT attracts people

5. เนื้อหาสำคัญอันดับหนึ่ง ใจความสำคัญของการสื่อสาร รูปแบบการนำเสนอของสื่อทุกรปแบบ จะต้องตรงกลุ่มเป้าหมาย เป็นเนื้อหาที่ผู้บริโภคสนใจ รองรับการใช้งานหลายแฟลตฟอร์ม จึงจะเข้าถึงผู้บริโภคได้ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจสื่อประเภทดิจิตอลเพิ่มขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงกับไลฟ์สไตล์มากกว่า ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดนิ่ง แบรนด์จึงต้องมีการปรับตัวให้พร้อมสำหรับการสื่อสารทุกประเภท ทะุกช่องทาง โดยให้ความสำคัญของเนื้อหาที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุด

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ในวงการทีวีในปี 2557 นั้นคงหนีไม่พ้นเรื่องของทีวีดิจิตอล ที่จะเปิดตัวในวันที่ 1 เมษายน 2557 นี้ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากกับเรตติ้งของช่องทีวีโดยรวม คาดการณ์ว่าประชากรไทยประมาณ 70 % จะสามารถดูทีวีดิจิตอลได้ในวันที่ 1 เมษายน ส่วนอีก 30% นั้นยังคงใช้ทีวีแบบเสาอากาศอยู่

ทั้งนี้จากผลสำรวจของ Nielsen โดยกลุ่มตัวอย่าง 70% ที่สามารถดูทีวีดิจิตอลได้ หรือ 1,270 ครัวเรือน ที่ใช้เคเบิลทีวี และระบบดาวเทียม (680 ครัวเรือน เป็นระบบดาวเทียม 190 ครัวเรือนดูเคเบิลทีวี และอีก 400 ครัวเรือนใช้ของ TrueVision)

ตอนนี้อาจจะยังคาดเดาอะไรกับพฤติกรรมผู้ชมหลังการเปิดให้บริการของทีวีดิจิตอลไม่ได้มาก เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับเนื้อหา และช่วงเวลาการออกอากาศด้วย แต่นักวางแผนจะต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวตามผู้บริโภค และทำความเข้าใจกับสื่อประเภทต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทีวีดิจิตอล

 

Resource: positioningmag.com

ความคิดเห็น

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT