Forrester-IT-Trends-2014-2016-v3

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทจนกลายเป็นส่วนหนึ่งทั้งในด้านของธุรกิจและชีวิตประจำวัน โดยที่แต่ละคนจะมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง ซึ่งในปี 2014 นี้ จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าจับตามองสำหรับนักการตลาดออนไลน์ สรุปเบื้องต้นได้ดังนี้

  • อย่างแรกคงหนีไม่พ้นเรื่องของการเชื่อมโยงตัวเราเข้ากับโลกดิจิทัล เสมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกาย (Wearable and Sensors) อย่าง Google Glass เป็นต้น
  • ธุรกิจประเภทบริการ จะต้องเข้าถึงความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด รูปแบบของการให้บริการต้องเข้าใจง่าย สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวผู้ใช้เองทุกขั้นตอน (User Friendly, Self Service)
  • โดยจะมีการนำข้อมูลบางส่วนมาวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับให้สามารถใช้งาน (Data Limitations) ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่มีการใช้ BIstagram
  • องค์กรหรือธุรกิจต่างๆ จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาชอฟต์แวร์เพื่อใช้ภายในองค์กรหรือธุรกิจมากขึ้น เพื่อสารสารและตอกย้ำให้องค์กรหรือธุรกิจ เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
  • เอกลักษณ์และความเชื่อมั่นของบริษัท (Trust & Identity) กลายมาเป็นปัจจัยที่หลายๆ บริษัทนำมาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพหรือความสำเร็จของการให้บริการ

Resource: forbes.com

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT