นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจโดยอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดแบบดั้งเดิมแล้ว นักการตลาด

ยังสามารถใช้การตลาดทางเลือกเพื่อสร้างความได้เปรียบและต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ ซึ่งวันนี้จะมา

อธิบายถึงการตลาดแบบกองโจรว่า การตลาดแบบนี้มีวิธีและรูปแบบอย่างไรบ้างค่ะ 😀5

การตลาดแบบกองโจร หรือ Guerrilla Marketing ก็คือ สื่อรูปแบบใหม่ในตลาดของผลิตภัณฑ์

หนึ่งๆ โดยจะใช้วิธีการที่แตกต่างไปจากเดิม และมีการใช้ประโยชน์จากการส่งสริมการตลาดของคู่แข่งขัน

(Belch & Belch. 2012 : 713) เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพอย่าง

น่าประหลาดใจ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับส่วนประสมการตลาด ในส่วนที่เป็น Promotion

การตลาดแบบกองโจรยังใช้ร่วมกับ Viral Marketing และการตลาดโดยการบอกต่อ ซึ่งถือว่ามี

ความสำคัญมากขึ้น โดยช่องทางการตลาดที่สำคัญคือ ช่องทางอินเทอร์เน็ต นั่นเอง การตลาดแบบนี้

ทำให้เกิดการรักษาลูกค้าได้สูงสุดโดยใช้ต้นทุนต่ำสุด ซึ่งเน้นที่จุดแข็งของตราและทำให้กิดจุดอ่อน

ที่ต่ำที่สุดเพื่อดึงดูดลูกค้า ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงถือเกณฑ์การสร้างจินตนาการโดยไม่ใช้ความคิดดั้งเดิม

และใช้หลักยืดหยุ่นได้ (Druing & Fahrenholz. 2008:15)

เรามาดูตัวอย่าง Guerrilla Marketing ที่สร้างไวรัลในประเทศไทยกันดีกว่า 🙂 >> ตัวอย่าง

บทความต่อไปจะมาเล่าสาเหตุของการใช้การตลาดแบบกองโจรกันต่อนะคะ ^^

 

แหล่งที่มา : Advertising & IMC Management Book

 

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

Dracured

Online Strategic Planner ที่รักจะเป็น Content Creator สนใจ Digital Marketing, Infographic,Technology, etc.

error: No Copy!