กลยุทธ์ทางการตลาดแบบสงครามกองโจร  (Guerrilla marketing warfare strategies) มีรากศัพท์มาจากภาษาสเปน อาจใช้คำว่า “Partisan” ที่หมายถึงการก่อกวนก็ได้ เป็นการตลาดที่ลงทุนน้อย แต่มีความต่อเนื่องที่มักหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า หรือมีลักษณะที่ไม่เข้าข่ายธรรมเนียมปฏิบัติ (Unconventional Tactics) ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่ธรรมดา และยากต่อการคาดเดา ทำให้คู่แข่งต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมืออยู่ตลอดเวลา

โดยส่วนมากแล้ว การตลาดแบบกองโจรมักสร้างกระแสแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือการตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงเช่น Viral Marketing, Buzz Marketing, Diffusion Marketing และ Street Marketing ซึ่งมีความรุนแรงและรวดเร็ว ยกตัวอย่างกรณี “ณเดชน์ติดใจแอร์เอเชีย” และ สายการบินนกแอร์ “แต่ขึ้นนกแอร์”

"ณเดชน์ติดใจแอร์เอเชีย" และ สายการบินนกแอร์ "แต่ขึ้นนกแอร์"

ภาพป้ายโฆษณาของสายการบิน แอร์เอเชีย ที่มีข้อความว่า “ณเดชติดใจแอร์เอเชีย” โดยมีป้ายโฆษณาของนกแอร์อยู่ข้างๆ โดยมีข้อความว่า “แต่ขึ้นนกแอร์” ถูกแชร์กันอย่างแพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีการพูดถึงในด้านต่างๆ จนเกิดเป็นกระแส Viral ที่ถูกพูดถึงทั้งในด้านบวกและลบ

"ณเดชน์ติดใจแอร์เอเชีย" และ สายการบินนกแอร์ "แต่ขึ้นนกแอร์"

จนกระทั่งมีการชี้แจงความจริงจากสายการบินนกแอร์ว่า ข้อความที่ปรากฎตามสื่อต่างๆ นั้น เป็นเพียงการตัดต่อภาพ โดยไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ตัดต่อ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และพูดถึงกันอย่างต่อเนื่อง

ภาพที่ถูกส่งต่อและพูดถึงกันอย่างรวดเร็ว หากมีแบรนด์อยู่เบื้องหลัง นั่นหมายถึงการโฆษณาโดยใช้กลยุทธ์สงครามการตลาดแบบกองโจร (Guerrilla marketing warfare strategies) ที่หลายคนอาจมองเป็นเรื่องตลก แต่สำหรับสายการบินแอร์เอเชียคงไม่ได้คิดอย่างนั้นเป็นแน่ เพราะนั่นหมายถึงภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์ ที่ถูกบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) อย่างรวดเร็วจนเกิดเป็นกระแส Viral ก็ว่าได้

สำหรับแนวทางการแก้ไขเมื่อเจอสงครามการตลาดแบบกองโจร จะต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันประกอบการพิจารณา พร้อมกำหนดนโยบายการแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด โดยมีหลักการดังนี้

1. วางแผนและเตรียมการตอบโต้ไว้ล่วงหน้า (Be prepared, have a plan of action) แม้จะไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้ก็ตาม แต่หากมีแผนสำรองที่พร้อมนำมาปรับใช้ได้ทันที ก็จะทำให้วิกฤตินั้นเบาลงได้

2. จัดตั้งทีมงานเฉพาะเพื่อแก้ไขภาวะวิกฤต (Build a crisis management team) โดยมีการระดมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารภาวะวิกฤต เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไข และเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนในการสื่อสาร ควรมีผู้ให้ข่าวเพียงคนเดียวเท่านั้น

3.ควรมีการตอบกลับอย่างรวดเร็ว พร้อมกับดำเนินการอย่างเป็นระบบ (Respond quickly but not hastily) เพื่อหยุดภาวะวิกฤติไม่ให้ลุกลามจนเกิดความเสียหาย หรือทวีความรุนแรงมากขึ้น

4. ให้ความร่วมมือกับสื่อมวลชน (Work cooperatively with the media) เพื่อให้ป้องกันสื่อมวลชนเขียนข่าวโดยขาดข้อมูลที่ถูกต้อง แบรนด์จึงไม่ควรหลีกเลี่ยงการให้ข้อเท็จจริงกับสื่อ แต่ควรให้สื่อให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์มากที่สุด

5. อย่าวิตกกังวลจนขาดสติ (Don”t panic!) ควรทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และดำเนินการแก้ไขตามแผนที่วางไว้อย่างรอบคอบและมีสติ

6. ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมา (Take out image insurance) ภาพลักษณ์ของแบรนด์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่า หากเกิดเหตุการณ์ที่กระทบภาพลักษณ์แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเรียกความมั่นใจจากผู้บริโภคกลับคืนมาอย่างเร็วที่สุด

การรับมือกับการตลาดที่อยู่เหนือกฎกติกา มารยาทอย่างการตลาดกองโจร เป็นเรื่องที่ต้องตั้งสติและดำเนินการอย่างถูกวิธี ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ การให้ความรู้และอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการเตรียมพร้อมอย่างนึงเช่นกัน

 

Resource: nidambe11.net , posttoday.com

 

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT