creative_marketing_campaigns-980x360

การจัดการด้านการตลาด คือการประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด “การจัดการอย่างสร้างสรรค์” จึงหมายถึงการนำเอาสิ่งที่มีอยู่มาวางแผนประยุกต์ใช้ให้เกิดความแตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งต้องเริ่มจากการคิดให้ต่างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Differentiation) แล้วนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือความรู้สึกของลูกค้า (Taste)

นั่นหมายความว่า สินค้าหรือบริการจะต้องมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ คือต้องทำให้ผู้บริโภครู้สึกและเชื่อว่า สินค้าหรือบริการของเราจะช่วยเติมเต็มให้ชีวิตประจำวันที่เคยมีนั้นดีขึ้นอย่างที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นแคมเปญ “ส่งโค้กให้… ” ผู้บริโภคดื่มน้ำโค้กเป็นปกติ (Taste) เมื่อมีบรรจุภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายว่าเราจะส่งโค้กให้ใคร เป็นความคิดสร้างสรรค์ (Creative) ที่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความเป็นคนรุ่นใหม่ ไม่ตกเทรนด์

นอกจากการสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์แล้ว เราควรวัดผลเพื่อวางแผนพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เกิดความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง โดยซื้อบริการหรือเครื่องมือสำหรับวัดผลทางการตลาดที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มธุรกิจ SME ที่มีการวางแผนเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุน จำเป็นจะต้องใช้บริการเครื่องมือช่วยคำนวนหาค่า M-ROI (Marketing- Return On Investment) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ (Sales/PR/Marketing Budget) จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (Potential Customer) สถิติการรับรู้ การแนะนำหรือบอกต่อจากกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยกันเอง (Awareness of Potential Customer) รวมถึงการติดตามผลกิจกรรมหรือสื่อต่างๆ (Tracking) ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง

ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจ SME ตั้งงบประมาณสำหรับลงโฆษณาสื่อช่องทางต่างๆ (Marketing Budget) เพื่อโปรโมทกิจกรรม เราจึงต้องวัดผลเพื่อให้รู้ว่า กลุ่มเป้าหมายเรากลับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านสื่อช่องทางไหนบ้าง (Tracking) และเป็นกลุ่มเป้าหมายเราเท่าไหร่ และมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้ากันจริงๆ เท่าไหร่ (Awareness of Potential Customer) แล้วนำมาคำนวนเพื่อค้นหาค่าเฉลี่ยดูว่า สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นคุ้มค่ากับการลงทุนมากน้อยแค่ไหน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้ง

หรือสำหรับกลุ่มธุรกิจ SME ที่กำลังอยู่ในช่วงพัฒนาสินค้าหรือบริการ อาจต้องอาศัยเครื่องมือต่างๆ ช่วยจัดการเรื่องของ PDCA (Plan-Do-Check-Act) ที่ส่วนใหญ่แล้วจะวางแผนและดำเนินการ (Plan & Do) กันเป็นอย่างดี แต่ลืมที่จะตรวจสอบหรือเก็บข้อมูลเพื่อดูว่าตรงตามเป้าหมายหรือไม่ และควรดำเนินการต่อไปอย่างไร ​(Check & Action)

ยกตัวอย่างเช่น บริษัทอสังหาฯ ออกบูธส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นการขายสินค้าที่ต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจ เราจึงต้องวางแผนเพื่อตั้งเป้าว่า ในการออกบูธครั้งนี้ ต้องการผู้ที่สนใจ และมีโอกาสซื้อบ้านจริงๆ เท่าไหร่ (% of Potential Customer) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำมาขยายผล (Check) เช่นพาไปดูบ้านตัวอย่าง สถานที่จริง แนะนำโปรโมชั่นใหม่ และวางแผนดำเนินการปิดการขายในเวลาต่อมา (Action)

การจัดการด้านการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือบริการอย่างนึง โดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ภายใน สินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีอยู่แล้ว จะสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าท้องตลาด หากมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคได้

อย่าลืมลองกลับไปวางแผนสร้างความแตกต่างในแต่ละช่องทางกันนะคะ

 

Resource: ข้อมูลบางส่วนมาจาก imc-training.com , หนังสือ Creative Marketing โดย อ.ดำรง พิณคุณ

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT