big-pilots-watch-hand-straps-small-43505

สื่อโฆษณาแบบออฟไลน์ ที่มีการออกแบบได้อย่างสร้างรรค์ สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ บนรถไฟฟ้าได้อย่างลงตัว ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเสมือนได้ทดลองสวมใส่นาฬิกาจริงๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งถ้าสินค้าดี มีคุณภาพ แล้วมีการวางแผนการตลาดรองรับให้เข้าถึงสินค้าได้ง่าย เช่น มีโปรโมชั่นสำหรับสั่งซื้อออนไลน์ ก็จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อีกทางนึง

Brand name: Iwc International Watch Co.
Product: The Big Pilot’s Watch
Agency: Jung Von Matt/alster
Country: Germany
Category: Сlocks
Released: July 2006

 

resource: coloribus.com

ความคิดเห็น

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับผู้เขียน

Senior Content Writer, Digital MKT, Social Media Strategic Planner, Digital Content, PR & Event MKT